Aktualności SEiRP

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W STARGARDZIE

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 19 listopada 2022 roku, członkowie SEiRP w Stargardzie spotkali się na uroczystej kolacji.

Uczestników spotkania oraz zaproszonych gości w osobach Pani Agaty Łuckiej – przedstawiciela starostwa powiatowego, Prezydenta Miasta Stargardu Rafała Zająca oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji  młodszego  inspektora Michała Jaskulskiego powitał kol. Sławomir Hancewicz. Po powitaniu gości  z głośników popłynęła melodia hymnu państwowego a uczestnicy spotkania odśpiewali tekst hymnu.

Kolejnym punktem programu było przybliżenie nam w dużym skrócie historii odzyskania niepodległości przez kol. Edwarda Stawińskiego. Następnie głos zabrał  Prezydent Stargardu Rafał Zając który opowiedział nam  o przyczynach utraty niepodległości, kolejną osobą która zabrała głos była Pani Agata Łucka i Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  Michał Jaskulski,  zaproszeni goście w swoich przemówieniach wyrazili uznanie dla pracy SEiRP na rzecz emerytów i rencistów policyjnych w Stargardzie. Podkreślono również ogromne znaczenie Święta Niepodległości dla polskiego społeczeństwa. Na zakończenie części oficjalnej był występ artystyczny uczestników spotkania, a mianowicie wszyscy zatańczyliśmy Poloneza. Po  tańcu było wspólne zdjęcie dokumentujące uroczyste spotkanie. Zwieńczeniem spotkania była uroczysta kolacja, wszyscy rozkoszowaliśmy się daniami serwowanymi przez lokal oraz bawiliśmy się przy muzyce serwowanej przez kol. Tomka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Powrót na górę strony