Aktualności SEiRP

Tadeusz Krychowski (1946 – 2023)

21 stycznia 2023r odszedł na wieczną służbę aspirant w stanie spoczynku Tadeusz Krychowski. Przeżył 77 lat.

Rozpoczął służbę  w Komendzie Powiatowej w Stargardzie jako dzielnicowy. Następnie pełnił służbę jako referent Sekcji Kryminalnej a w następnych latach jako  Komendant Posterunku w Dobrzanach. Służbę zakończył na stanowisku kierownika sekcji w Wydziale dochodzeniowo-śledczym w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. W okresie służby odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi.

Po przejściu na emeryturę wstąpił do SEiRP w Stargardzie. W okresie od 1996 do 2013 roku był Prezesem Koła SEiRP w Stargardzie ,ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 2013r osobiście złożył rezygnację z pełnienia Funkcji Prezesa Koła. Był człowiekiem skromnym, lubianym i uczynnym.

W ostatniej drodze oprócz najbliższej rodziny, towarzyszyli koledzy, przyjaciele, oraz Poczet Sztandarowy ze Sztandarem SEiRP w Stargardzie.

napisał: Zdzisław Kasendra

Powrót na górę strony