Aktualności SEiRP

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W SZCZECINIE

17 lipca 2023 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie, które prowadził Prezes ZOW SEiRP Ireneusz Koczan.

Ireneusz Koczan powitał serdecznie Prezesów kół terenowych, zaproszonych gości, członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz zaproponował porządek obrad. W posiedzeniu udział wzięły 24 osoby.
Z uwagą wysłuchano sprawozdań z działalności ZOW SEiRP. Dużo miejsca poświęcono możliwościom korzystania z funduszu socjalnego emerytów, od września 2023 roku o 100 złotych podniesiono kwotę dofinansowania do wczasów, wycieczek i sanatorium (2 dotacje w roku).
Wręczono oznaczenia Odznakę Za ZASŁUGI Z DYPLOMEM dla 3 kolegów, którzy aktywnie i z pełnym poświęceniem pracują na rzecz emerytów i rencistów policyjnych:

  1. Eugeniusz – Benek Matuszak
  2. Jacek Dolata
  3. Mirosław Bakowicz

6 kolegom przyznano oznaczenia za wybitne zasługi, a na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, Krajowe Zebranie Delegatów nadało Henrykowi Karcz tytuł Honorowego Prezesa.
Ponadto przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz przedstawiono plan finansowy na 2023 rok.
Przyjęto uchwałę o rozwiązaniu Koła Nr 14 SEiRP w Świnoujściu.
Przyjęto uchwałę o rezygnacji Iwony Staniec i Wiesławy Kruger z funkcji członka Prezydium ZW w Szczecinie oraz powołano nowe członkinie Janinę Szalimow i Irenę Nejman.
Prezes ZOW SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan poinformował o odbytym 18 maja br. Krajowym Zebraniu Delegatów oraz o Zebraniu Zarządu Głównego, na którym Ireneusz Koczan został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego, a Piotr Ochota Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Danuta Łosiniecka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Powrót na górę strony