Komunikaty

Składki członkowskie

W związku z pytaniami i wątpliwościami dot. składek członkowskich, przypominam: UCHWAŁĘ ( Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z 26 lutego 2020) W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI I JEJ TERMINU    WPŁAT na konto :

Nr konta Koła Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Miejskie w Szczecinie 70-515 Szczecin ul. Małopolska 16:

74 1500 1722 1217 2008 4908 0000

  • składka wynosi 50 zł dla członka,
  • członkowie powyżej 90 lat – zwolnieni ze składek,
  • członkowie w wieku 80 – 89 lat oraz represjonowani z emeryturą poniżej 1.000 zł  - składka 30 zł,

Składkę należy wpłacić w terminie do 30 czerwca br. na konto bankowe Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie lub w siedzibie Stowarzyszenia ul. Małopolska 16 (garaże KWP) w poniedziałek w godz. 10 - 12.

Powrót na górę strony