Fundusze unijne poniżej 30000 euro

Usługa gastronomiczna w formie całodziennego wyżywienia

projekt pn. projektu pn. „ #Logistyka Policji - najlepsze praktyki"

Ogłoszenie usługi zaproszenie

Formularz Kalkulacji cenowej

Oferta cenowa

Wzór umowy

Oświadczenie