Fundusze unijne poniżej 30000 euro

Wynajem sali wykładowej i usługa cateringowa

 

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

zał. 1 - Oferta cenowa

zał. 2 - Formularz kalkulacji

zał. 3 - Oświadczenie

zał. 4 - Przedmiot zamówienia

zał. 5 - Wzór umowy