Dostawa odczynników i materiałów - Fundusze unijne poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Fundusze unijne poniżej 30000 euro

Dostawa odczynników i materiałów

z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów pod nazwą "Techniki mikroskopowe stosowane w kryminalistyce, identyfikacja rodzaju substancji biologicznej metodami genetycznymi"

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Protokół odbioru

Zlecenie