Aktualności

To były BEZPIECZNE ferie

Data publikacji 27.02.2023

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, na czele z Wojewodą Zachodniopomorskim, podsumowały tegoroczne ferie zimowe. Ze strony Policji dane mówią jedno – to był bezpieczny czas dla wypoczywających w naszym regionie.

Według wstępnych danych, w trakcie trwania ferii zimowych w okresie od 13 do 26 lutego 2023 roku, na zachodniopomorskich drogach odnotowano 22 wypadki drogowe, w których 1 osoba zginęła, a 24 osoby zostały ranne. W porównaniu do okresu ferii zimowych w 2022 roku nastąpił spadek liczby wypadków o 8, tj. 27 %, spadek liczby osób rannych o 14, tj. 37% oraz spadek liczby osób zabitych o 3, tj. 75 %. Jednocześnie w 2023 r. policji zgłoszono 480 kolizji drogowych (spadek o 135, tj. 22%).

W 2023 roku podczas ferii nie odnotowano wypadków drogowych z udziałem dzieci do lat 14.

W trakcie trwania tegorocznych ferii jednostki z komend powiatowych i miejskich policji woj. zachodniopomorskiego przeprowadziły łącznie 160 kontroli autobusów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. W 6 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego, a w 1 przypadku z uwagi na pęknięcie szyby czołowej i nieprawidłowe ogumienie uniemożliwiono dalszą jazdę.

Jednocześnie zachodniopomorscy policjanci podjęli czynności kontrolne w ruchu drogowym wobec 11 924 osób (piesi, rowerzyści, motocykliści, samochody osobowe, ciężarowe, autobusy i inne), zatrzymano 32 prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowany, zatrzymano 134 kierujących pod wpływem alkoholu (w tym 99 kierujących znajdowało się w stanie nietrzeźwości, a 35 w stanie po użyciu alkoholu) i 12 kierujących będących pod wpływem środków odurzających.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie zainicjował II. edycję przedsięwzięcia profilaktycznego w postaci konkursu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych klas 1 – 4, pn. „Moje Bezpieczne Ferie”. Celem konkursu jest wykonanie prac artystycznych i fotograficznych przedstawiających bezpieczne zachowania podczas ferii, propagowanie zasad bezpieczeńśtwa, rozwijanie kreatywności i kształtowanie wrażliwości społecznej w sytuacjach zagrożenia. Najlepsze prace po ocenieniu przez komisję konkursową zostaną nagrodzone voucherami pieniężnymi, dyplomami i materiałami profilaktycznymi. Czekamy na prace konkursowe do 6 marca 2023 r. TUTAJ WIĘCEJ O KONKURSIE

Równie ważne były działania kontrolne pod kątem sprawdzania miejsc zorganizowanego wypoczynku. W całym garnizonie nasi funkcjonariusze przeprowadzili łącznie: 85 kontroli półkolonii i miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości; 738 przedsięwzięć profilaktycznych (spotkania w szkołach, pogadanki, itp.); odnotowaliśmy ok. 22 170 uczestników ww. przedsięwzięć oraz przeprowadziliśmy ok. 1500 kontroli miejsc zagrożonych, w których grupują się osoby małoletnie.

Jak zwykle w tym okresie współdziałaliśmy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i szereg inicjatyw lub kontroli przeprowadzaliśmy wspólnie.

Źródło: WRD KWP w Szczecinie/ Wydział Prewencji KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony