Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi weterynaryjne na terenie miasta Szczecina w zakresie profilaktyki i leczenia psów służbowych Policji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Wzór umowy