Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego "POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw"

„POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw” - informacja

W dniu 3 stycznia 2022r. zawarte zostało Porozumienie Finansowe nr 112/PL/2022/FBW dotyczące projektu nr PL/2020/PR/0112 pn. „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”. Projekt ma charakter partnerski i jest dofinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści jak również ofiar zagrożeń wynikających
z użytkowania internetu.

Planowanym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród ofiar przestępstw, w tym nieletnich i kobiet nt. zagrożeń oraz prowadzenie działań wspierających ofiary

 

LIDER PROJEKTU – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 3. Szkoła Policji w Pile

 

PARTNERZY STOWARZYSZENI:

 1. Stowarzyszenie Pelikan
 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku
 3. Policja – Meklemburgia Pomorze Przednie – Niemcy

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – 1.10.2021r. – 31.12.2022r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • całkowita kwota projektu – 4.154.437,64 zł
 • w tym ze środków BFW – 3. 115.828,23 zł

 

DZIAŁANIA

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa – inaugurująca projekt pn. ”Pokrzywdzony przestępstwem w cyberprzestrzeni”;
 2. Szkolenie i warsztaty tematyczne  pt. „Dziecko ofiarą przestępstwa – identyfikacja i wsparcie”;
 3. Szkolenie i warsztaty tematyczne pt. „Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa”;
 4. Szkolenie „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej
  z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa” – 2 edycje;
 5. Organizacja Punktu wsparcia dla ofiar przestępstw, w tym:
 • konsultacje specjalistyczne,
 • warsztaty rozwojowe – pomoc dla kobiet ofiar przestępstw w zakresie rozwoju swojego potencjału,
 • warsztaty WenDo dla ofiar przestępstw;
 1. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie:

 

 1. Szkolenie „Wsparcie ofiar (i ich rodzin) wybranych przestępstw” – bloki tematyczne dla służby prewencyjnej, pionu prewencji oraz pionu kryminalnego;
 2. Szkolenie dla pracowników placówek oświatowych „Identyfikacja zagrożeń oraz sposoby wsparcia małoletnich ofiar przestępstw”;
 3. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie:

 

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa - podsumowująca projekt pn. ”Ofiary przestępstw – człowiek w obliczu bezradności”;
 2. Szkolenie „Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni” – 3 edycje w ramach projektu Młodzi bezpieczni na „cyfrowym placu zabaw”;
 3. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

 

Szkoła Policji w Pile

 

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. ”Wspieranie ofiar przestępstw”;
 2. Szkolenie eksperckie dla kadry szkoleniowej Szkoły Policji w Pile;
 3. Webinar „Rola Policji w zakresie identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów oraz ogólnopolska;
 4. Webinar „Zadania i sposoby działania funkcjonariusza Policji w zakresie wsparcia ochrony ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów oraz ogólnopolska.

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA

 

W ramach projektu „POWER ON”, przy realizacji szeregu działań szkoleniowych w zakresie wzmocnienia kompetencji odpowiednich służb zajmujących się wspieraniem ofiar przestępstw, zaplanowano zakupienie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Policji garnizonów: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego a także Szkoły Policji w Pile. Doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom sprawi, że projekt będzie miał charakter kompletny i systemowy.

 

PROMOCJA PROJEKTU

 

Wszystkie działania informacyjno – promocyjne w ramach Projektu będą prowadzone z różną częstotliwością oraz natężeniem, w zależności od aktualnego etapu realizacji projektu. Zaplanowane działania promocyjne:

 1. spoty filmowe – prewencyjne;
 2. książka o tematyce informacyjno – edukacyjnej z zakresu zagrożeń dzieci
  i młodzieży;
 3. konkurs na spot/film;
 4. szkolenia/spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
 5. broszura informacyjna „Wspieranie ofiar przestępstw”;
 6. publikacje prasowe;
 7. publikacje broszur o projekcie;
 8. zakup gadżetów i materiałów promocyjnych.

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM RZECZOWO - FINANSOWYM

 

Cykl szkoleń "Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni" - wykłady dla policjantów zajmujących się profilaktyką

Cykl szkoleń " Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni"- wykłady dla zachodniopomorskich dzielnicowych

Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni"- zakończenie III etapowego szkolenia policjantów pionu prewencji w ramach programu POWER ON

Konferencja naukowo - szkoleniowa w Międzyzdrojach - podsumowanie dotychczasowyh działań

Spotkania z uczniami szkoły w Dziwnowie w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”

Zajęcia edukacyjne pod nazwą „Po pierwsze BEZPIECZEŃSTWO!”

Dzień Bezpiecznego Internetu - spotkanie z uczniami w ramach projektu POWER ON

Działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach projektu „POWER ON”

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie przeprowadzili zajęcia edukacyjne realizowane ramach projektu „POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

W Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Orawskiej w Szczecinie funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przeprowadzili zajęcia edukacyjne realizowane ramach projektu „POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

Policyjne prelekcje profilaktyczno-edukacyjne w zakresie cyberzagrożeń dzieci i młodzieży.

 

PARTNERZY W PROJEKCIE:

 

    KWP GDAŃSK - LIDER

   

       KWP OLSZTYN - PARTNER

   

    SZKOŁA POLICJI W PILE - PARTNER

  

 

Powrót na górę strony