Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa polegające na organizacji spotkania naukowo-szkoleniowego zespołów projektowych

„Konferencja zamykająca”, podsumowujących projekt pn. „Monitoring akwenów Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” umowa o dofinansowanie projektu nr INT_149 – projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Powrót na górę strony