Aktualności

„Ofiary przestępstw- człowiek w obliczu bezradności” - konferencja naukowo- szkoleniowa podsumowująca projekt POWER ON

Data publikacji 09.12.2022

W dniach 7-8 grudnia 2022 r, w Międzyzdrojach odbyła się konferencja pn: „Ofiary przestępstw- człowiek w obliczu bezradności”, która była jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć w ramach projektu „POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

Konferencje otworzył nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, który  bardzo serdecznie przywitał wszystkich gości oraz uczestników spotkania, w tym także  zabranych on- line.
Mieliśmy przyjemność gościć także naszych przyjaciół z Niemiec na czele z Panem Olivierem Stepien – Prezydentem Policji Landu Brandenburgia.


Po wystąpieniu Pana generała głos zabrał nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Garnizon, który reprezentuje, jest liderem tego przedsięwzięcia. Pan generał podziękował wszystkim partnerom projektu za zaangażowanie i wsparcie przy realizacji poszczególnych etapów  zadania.
Pan dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie omówił geopolityczne i ekonomiczne źródła przestępczości a pomoc ofiarom.


Kolejnym prelegentem była kom. Iwona Glińska – Koordynator Zespołu Funduszy pomocowych KWP w Gdańsku. Pani komisarz przedstawiła bardzo szczegółowo  realizację projektu jako lidera przedsięwzięcia. Pani podinsp. Jolanta Szymulewska – Ozioro Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie  – także omówiła stan realizacji założeń w województwie warmińsko- mazurskim.


Partnerem projektu jest również Szkoła Policji w Pile. Pan mł.insp. Leszek Koźmiński  Naczelnik Wydziału Prezydialnego opowiedział o tym, jak w szkole realizowane są założenia tego programu. Ostatnie podsumowanie projektu przedstawiła  nadkom. Monika Mocianko – Pawlak Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie oraz Pani Ewa Maślana – koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych.


Ostatni blok pierwszego dnia konferencji dotyczył aspektów psychologicznych.  Pani podinsp. Ewa Mańka Wykładowca Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Pile, która bardzo ciekawie omówiła współczesne funkcjonowanie małoletnich w internecie, jakie ryzykowane zachowania podejmują dzieci i młodzież w sieci oraz jakie należy podjąć działania edukacyjne. Natomiast Pani podinsp. Edyta Haszczak – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Szczecinie skupiła się w swoim wystąpieniu na omówieniu zjawiska przemocy, mechanizmów jego rozwoju i stosowania w internecie.


W drugim dniu konferencji wystąpił  dr Piotr Bogacki Dyrektor Zespołu  ds. przestępczości wobec dzieci z Biura Rzecznika Praw Dziecka, który  przedstawił prezentacje na temat profilaktyki przemocy wobec dzieci z perspektywy działań Policji.
Kolejne wystąpienie dotyczyło zjawiska patostreamów i ich wpływu na rozwój młodego człowieka. Pani podinsp Ewa Mańka oraz Pan nadkom. Romuald Cieciura niezmiernie ciekawie i  obrazowo przedstawili to zjawisko. Treści przekazane przez prelegentów są niewątpliwe bieżące i pokazują, jak wiele jeszcze pracy przed różnymi służbami w zakresie edukacji młodzieży na temat zagrożeń w sieci.


Ostatnim prelegentem była Pani dr. Ewa Kowalewska z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która w swojej prezentacji omówiła wsparcie prawne i instytucjonalne dla ofiar przestępstw internetowych.
Konferencje zakończył generał Tomasz Trawiński szef zachodniopomorskich policjantów, który jeszcze raz podziękował wszystkim partnerom projektu POWER ON. Życzył wszystkim uczestnikom konferencji z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku samej pomyślności  i dużo zdrowia.


Przypomnijmy na koniec:
„POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.
To przedsięwzięcie realizowane było z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość całego projektu to ponad 4 mln złotych.
Głównym celem projektu było stworzenie wspólnej , kompleksowej płaszczyzny wsparcia ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia osób doświadczających handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej.
Ważne było także zwrócenie uwagi na  ochronę osób zagrożonych przestępstwami z nienawiści i osób poszkodowanych  w wyniku  użytkowania internetu.


Podsumowując całość przedsięwzięcia można stwierdzić, ze planowane wcześniej  rezultaty projektu tj.  wzrost kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród poszkodowanych, w tym nieletnich i kobiet na temat zagrożeń oraz prowadzenie działań wspierających takie osoby- zostały osiągnięte.

linki do artykułów na temat projektu:

 

 

  • nadinsp. Tomasz Trawiński Prezydent policji brandenburskiej Oliwier Stepien oraz nadinsp. Andrzej Łapiński
  • pamiątkowa fotografia
  • wystąpienie Pani Ewy Maślanej
Powrót na górę strony